Općenito o punjačima

 

       Pri punjenju nikal - kadijskih ćelija ne smije se premašiti vrijednosti napona i struje punjenja. Proizvođači ne preporučuju struju punjenja veću od desetine nazivnog kapaciteta akumulatora.

Kapacitet akumulatora je određen strujom pražnjenja i vremenom pražnjenja. Vrijeme pražnjenja se može normirati pa se time određuje i struja pražnjenja. To je nazivni kapacitet akumulatora koji kod akumulatora predviđen za punjenje punjačem koji je potrebno izraditi iznosi 0,5 Ah.

       Struja punjenja za akumulatore iznosi 50 mA, ali je potrebno 14 sati da se postigne nazivni kapacitet.

        Punjenje akumulatora manjom strujom povoljno djeluje na trajnost akumulatora, ali se vrijeme punjenja produžuje.

Umnožak struje i vremena iznosi 700 mAh za sve vrijednosti struje punjenja pri temperaturi višoj od 5 0C.

        Punjenje većom strujom smanjuje vijek trajanja akumulatora. Pri prvom punjenju u akumulatoru se pohranjuje električni naboj veći za 40 % od onog koji će moći iskoristiti iz akumulatora. Pri svakom slijedećem punjenju pohranjeni električni naboj ovisi o stanju ispražnjenosti akumulatora. Prema tome vrijeme punjenja je unaprijed poznato.

        Punjači jednostavne konstrukcije mogu napuniti akumulator samo približno do nazivnog kapaciteta. Ako se punjenje ne prekine na vrijeme akumulator se može oštetiti.

        Minijaturni akumulatori hermetički su zatvoreni i izveden je sigurnosni povratni ventil.

        Punjenje iznad nazivnog kapaciteta dovodi do elektrolize elektrolita, razvijaju se plinovi i raste tlak na stjenci akumulatora. On neće puknuti jer će sigurnosni ventil proraditi i smanjiti tlak, ali će se izgubiti dio elektrolita pa će se nazivni kapacitet akumulatora smanjiti.

 

 

 

Princip rada sklopa

 

        Često se akumulator mora nadopunjavati izvan vozila. Ovo je slučaj kada se iz akumulatora uzima više energije nego sto se u njega dovodi. Napon po ćeliji iznosi 2 V. Prilikom punjenja raste napon do 2,6 V, dakle kod 6-voltnog akumulatora (3 6elije) 3 x 2,6 = 7,8 V, a kod 12-voltnog 6 x 2,6 = 15,6 V. Čim se dosegne taj napon prilikom punjenja dolazi do intenzivnog "kuhanja", tj. razvijanje plinova i tada treba prekinuti dalje punjenje akumulatora.

Akumulator nikad ne treba prazniti ispod napona 1,8 V po ćeliji, tj. 6-voltni akumulator do 5,4 V, a 12-voltni do 10,8 V.

        Prilikom punjenja akumulatora izvan vozila treba podesiti jačinu struje iz ispravljača prema tehničkom uputstvu akumulatora. Isto vrijedi i za vrijeme trajanja punjenja. Bolje je akumulator puniti slabijom strujom i duže vrijeme.

Ispravljač se može automatizirati, tj. da prestaje punjenje kada napon akumulatora dostigne vrijednost 15,6 V, stoje postignuto stabiliziranjem izlaznog napona ispravljača na tu vrijednost. Ako treba puniti 6-voltni akumulator, stabilizirana vrijednost ispravljača je 7,8 V. Pored ovoga može se i struja punjenja ograničiti na maksimalnu vrijednost.

       Jednosmjerni napon dobiva se iz ispravljača. Napon punjenja regulira se na primarnoj strani transformatora triakom Trk po principu promjene faznog okidanja. Za okidanje triaka služi diak Di, koji postaje vodljiv pri određenom naponu uključivanja. Potrebno defaziranje postiže se promjenjivim otpornikom. Time se ujedno i podešava izlazni napon ispravljača u granicama 2 - 20 V. Jačina struje punjenja ovisi od izlaznog napona ispravlja i napona akumulatora.

       Triak treba radi hlađenja montirati na metalnu šasiju. Otpornik sa ampermetrom i prekidačem kao i signalna lampa montira se na prednjoj ploči. Transformator dolazi na metalnu šasiju.

        Olovni akumulatori za vozila dnevno gube do 1 % svog kapaciteta uslijed samopražnjenja, nezavisno od stanja do kog su napunjeni i temperature okoline. Tako poslije, npr. 4 do 6 tjedana, ako se vozilo ne koristi, napunjen akumulator gubi i do polovine svog kapaciteta, ukoliko se za to vrijeme ne dopunjava. Kada vozilo treba krenuti akumulator ne može pokrenuti motor.

Samopražnjenje se može kompenzirati ako se akumulator puni konstantnom strujom, pa će uvijek biti napunjen kad zatreba.

 

       

Početna

Shema

Na vrh stranice