Opis rada

 

Pojačalo

 

         Signal s ulaza dolazi na potenciometar VR1a, kojim se regulira jačina tona. Signal dalje putuje do kandenzatora C1, a zatim dolazi do intergrirca 1C1. Dva izlaza koji izlaze iz intergrirca IC1 dolaze na zvučnik LS1.  Intergrirci IC1 i IC2 pojačavaju signal koji dolazi u njih za 20W, dok nam zvučnici LS1 i LS2 moraju imati približni otpor od oko 2 ohma. Mnogi zvučnici biti će nam veći od 2 ohma stoga su tu kondenzatori C3, C8 i C 11 koji podržavaju zvučnike većeg otpora od 2 ohma.

         Važno je spomenuti da kod potenciometra VR1 se radi o stereo potenciometru. Prilikom testiranja pojačanja moramo pripaziti da su nam oba kanala uključena, a zatim možemo uključiti pojačalo prilikom čega ćemo osjetiti lagani šum koji proizvodi transformator.

         Pojačalo se napaja naponom od 12V stoga nam može poslužiti i kao autopojačalo. Tolerancija koju ovo pojačalo može podnijeti jest 16V. Ukoliko pojačalo koristimo za kućnu upotrebu, potrebno je dodati transformator čiji bi izlazi morali biti na 9V. 9V koji izlaze iz transformatora prolaze kroz Gretzov spoj (REC1), a zatim do kondenzatora C23 i C24. Ta dva kondenzatora napon od 9V povećavaju na 12V. Transformator koji možemo predložiti sadrži 50 VA; tako da na sekundaru bude 9V. Recimo i to da nam struja napajanja mora biti oko 3A.

 

 

Predpojačalo

 

Ovo predpojačalo je univerzalne namjene, jer se može koristiti za pojačavanje signala iz različitih uređaja: od električne gitare, mikrofona, orgulja do gramofona, kazetofona i dr. Karakteristike uređaja su relativno mala izlazna impedancija, ulazna impedancija 50k , mogućnost izbora pojačanja u granicama od 1 do 100, regulacija niskih i visokih tonova u opsegu od +12dB.

         Tranzistori T1 i T2 rade s velikim pojačanjem, dok T3 radi u spoju zajedničkog kolektora (emitersko slijedilo). U spoju postoje dvije grane negativne povratne veze: jedna s emitera T2 na bazu T1, a druga s emitera tranzistora T3 na emiter tranzistora T1. Iznos druge povratne veze određen je veličinom otponika R7 i njegovim izborom određujemo osnovno pojačanje sklopa. Stavimo li umjesto R7 kratkospojnik dobit ćemo totalnu negativnu povratnu vezu i pojačanje sklopa biti će jedan.

Za R7 od 8.2k pojačanje će biti 10, a za 100k iznos pojačanja je 100. Vrijednost otponika R1 ovisi o vrsti izvora signala koji je spojen na ulaz predpojačala. Za niskoinpedantne izvore kao sto je električna gitara i dinamički mikrofon, njegova vrijednost je 600 oma, dok za druge izvore iznosi 47k . Otponik R2 je, osim tranzistora, osnovni uzročnik šuma u ovom uređaju i stoga mora biti metal-oksidni.

         Napon napajanja prvih dvaju tranzistora se dodatno filtrira pomoću RC sklopa R8C2. Time se ujedno ovaj podsklop odjeljuje od mogućih neželjenih veza s drugim sklopovima. Tranzistor T3 radi u spoju zajedničkog kolektora koje svojom niskom izlaznom impedancijom ispravno pobuđuje sklop za regulaciju niskih i visokih tonova. Za te regulacije odabran je standardni Baxandalov spoj u kome se pontenciometrima P1 i P2 zasebno reguliraju niski i visoki tonovi u opsegu od +-12dB. Tranzistor T4 radi kao odvojeno pojačalo koje djelomično kompenzira gušenje signala u mreži za regulaciju tonova. Njegova izlazna impedancija je reda kilooma tako da se signal može voditi izravno na pojačalo. Uređaj se napaja sa stabiliziranim ispravljačem 12V.

 

 Početna   Popis elemenata     Električna shema    Montažna shema    Natrag na sheme