AUDIO  POJAČALO  SNAGE 200W

 

OPIS RADA UREDAJA

Za pogon ovakvog pojačala potreban je ulazni napon od +50V, -50V i struju od 4.6A. Takvu ulaznu snagu daje nam jedan transformator 220/30V. Za dobivanje istosmjernog napona +50V i -50V koristimo graetz i dva kondenzatora koji glade napon tj. izmjeničnu komponentu istosmjernog napona u vrhovima sinusoide koristi za punjenje, a kada taj sinusni napon u dnu sinusoide, kondenzator ga nadopunjuje i poništava izmjeničnu komponentu ispravljenog napona. Takvi kondenzatori podižu napon na 50V i on je spreman za pogon pojačala. Preko kondenzatora C2 signal se vodi na bazu lijeve polovice tranzsistora T1. Na desnu polovicu se dovodi negativna reakcija preko otpornika R23, a njezina veličina određuje se odnosom otpora R23/R26. 

R2 je radni otpor lijevog dijela tranzistora T1 sa kojeg se pojačan signal vodi na transistor T2. Pomoću R3 balansira se pojačalo tako da kod uključenog pojačala istosmjerni napon na priključku zvučnika jednak nuli. Ovo je naravno bez narinutog signala na ulazu pojačala. Ukoliko ovaj napon ne bi bio jednak nuli, kroz zvučnike bi tekla istosmjerna struja koja bi dovela do pregaranja zvučnika.

Signal sa R2 pojačava se na tranzistoru T2, kome kao radni otpor služe serijski vezani tranzistori T4 i T3. Tranzistor T3 radi kao strujni generator velikog dinamičkog otpora. Na taj način se dobije veliko pojačanje tranzistora T2, tako da je osjetljivost pojačala određena upravo ovim elementima.

Tranzistor T4 ne nalazi se na tiskanoj pločici pojačala nego je smješten na jednom od hladila tranzistora T9 odnosno T10. On služi kao temperaturni senzor koji detektira preveliko zagrijavanja pojačala, smanjuje struju kroz izlazne tranzistore te tako stišti pojačalo od pregaranja i uništenja.

Pomoću trimera R11 postavlja se radna točka pojačala tako da se dobije struja mirovanja od oko 85mA. Pojačani signal s kolektora tranzistora T2 dovodi se na komplementarni par tranzsitora T7/T8 kojim se pobuđuje izlazni komplementarni parT9/T10. Ova 4 tranzistora moraju biti jako dobro upareni.

Prekostrujna zaštita pojačala izvedena je tako da se sa otpornika za stabilizaciju izlaznih tranzistora R19 i R20 uzima kontrolni napon i preko djelila R15/R16 odnosno R17/R18 vodi na senzorske tranzistore T5 i T6. Prevelika struja izlaznih tranzistora stvara takav pad napona na R19 i R20 da se otvaraju tranzistori T5 i T6 i stvaraju pobudu a time i struju izlaznih tranzistora.

Izlazni signal vodi se preko R22/L1 na izlaz, a odatle na zvučnik (ili zvučničku kombinaciju ukupne impedancije 4 ili 8 W). R21 i C13 prigušuju zvučnike na najvišim frekvencijama. C1, C3, C11 i C12 služe za dodatno filtriranje napona napajanja i sprječavanje povratnih veza preko vodova napajanja.

Tranzsitori T2, T3, T7 i T8 smješteni su na hladila koja se nalazi na tiskanoj pločici. Dvostruki transistor T1 također mora imati hladilo zvjezdastog tipa. Kombinacija R22 i L1 izvedena je tako da se na otporniku oko 10W/2W namota 12 zavoja žice 1.2mm i krajevi zaleme zajedno. Otpornici R19 i R20 moraju biti snage barem 10W i montiraju se što dalje od tiskane pločice, kako bi se smanjilo njeno zagrijavanje.

Tranzistori T9 i T10 montiraju se na hladila bez izolacijskih pločica i uz primjenu toplinske vodljive paste, kako bi se što više smanjio toplinski otpor i poboljšalo hlađenje, hladila stoga moraju biti izolirana od tiskane pločice i međusobno. Budući da je snaga koja se troši na tranzistorima velika, hladila moraju imati sto manji toplinski otpor ne veći od 0.7K/W. Poželjeno je da ova vrijednost bude ispod 0.5K/W. U protivnom može kod dugotrajnog rada pojačala kod maksimalne snage doći do pregrijavanja tranzistora, sto dovodi do uključenja zaštite i porasta izobličenja.

Tranzistor T4 montira se na hladilo pomoću izolacijske pločice od tinjca (liskuna) koja električki izolira transistor od hladila. I ovdje je poželjna upotreba toplinske vodljive paste, jer je funkcija ovog tranzistora vrlo važna za siguran rad pojačala.

Da bi pojačalo bilo potpuno izbalansirano potreban je ton generator i dvokanalni osciloskop da bi se signal sa ulaza doveo u fazu sa signalom na izlazu pojačala.

 

 

Početna     Električna shema     Elementi     Izgled pločice       Montažna shema      Natrag na sheme