TEHNIKA  NAPAJANJA

 

3V napajanje

Automatsko isključenje

DC/AC pretvarač 12/18 (V)

Elektronski osigurač

Filtar mrežnog napona

Lasersko napajanje

Napajanje pomoću silicijevih elemenata

Pljeskom aktivirano paljenje

Pljeskom aktivirano napajanje izmj.naponom

Pretvarač napona sa 12(-) na 220 (V) izmjjenično

Punjač NiCad akumulatora

Regulirani izvor napajanja

Solarno punjenje NiCad akumulatora

Stabilizator niskih napona

Stabilizirani ispravljač sa kontrolom napona

 

 

Home         Natrag