RADIO  TEHNIKA

 

Aktivna antena

AM prijemnik

Bezinduktivni FM odašiljač

FM odašiljač

Indikator odašiljanja

Jači FM odašiljač

Jednostavni FM odašiljač

Pretvarač dugih u ultra kratke valove

UKV odašiljač sa frekvencijskom modulacijom

 

 

Home            Natrag