MJERNA  TEHNIKA

 

Detektor metala

Ispitivač polariteta

Ispitivalo zener diode

Kontroler protočnosti

Mjerailo kapaciteta

Mjerenje temperature voltmetrom

Ohmmetar za male vrijednosti otpora

Pikoampermetar

Tragač rupa u metalu

 

 

Home            Natrag