1.    Podijeliti uputnice

2.    Kupiti u Narodnim novinama Ugovor o provedbi praktične nastave         (UT-XI-4-123p) u tri primjerka, sva tri primjerka potvrđena od strane poslodavca i potpisana od roditelja, donijeti u školu (razredniku) radi evidencije, do 03.06.2013. Bez ugovora, učenik ne može obavljati stručnu praksu.

3.    Orijentacijski popis firmi i poduzeća možete vidjeti na oglasnoj ploči škole.

4.    Za vrijeme ferijalne stručne prakse, vodi se Osobni dnevnik učenika na praktičnoj nastavi, koji se može kupiti u Narodnim novinama  (oznaka za narudžbu UT-XI-4-72/A).

5.    Uvjet za upis u viši razred je (osim položenog prethodnog razreda) odrađena stručna praksa, uredno ispunjen osobni dnevnik učenika na praktičnoj nastavi koji se dostavlja razredniku/ci,  prvi radni dan, kada se popunjava i upisnica.

Bez odrađene stručne prakse, predanog dnevnika i upisnice, učenik se ne može upisati u viši razred.