Rijeka, 03.05.2013.

Poslodavci  (tvrtke) s kojima škola surađuje i koji su do sada primali učenike na praksu u dijelu nastave u poduzećima (tvrtkama):

1.      Autocommerce Hrvatska doo.  Rijeka – Radnička 35, 51000 Rijeka – mentor, Ivica Grbac –

tel: 051 213 374

2.      Autohrvatska Krk – Zagrebačka bb., 51500 Krk – 051 222 565

3.      MAN PSC Rijeka  – Cernik 160a  51219 Čavle – mentor: Vjekoslav Stubljar tel: 051 506 540

4.      Autotrans – Škurinjska Cesta 2A , 51000 Rijeka  - mentor: Vilko Miljan tel: 051 213 789

5.      CIB  Commerce Buzet  –Sv. Ivan 1., Buzet  - mentor:  Đani Černeka tel: 052 692 180

6.      Posedel auto doo. – Slum 2. Slum 52420 Buzet – mentor: Ivica Posedel – tel: 052 660 250

7.      Car moto –Osječka 11a, 51000 Rijeka – tel: 051 506 604

8.      Automehaničarska radionica – Vrh bb., 51500 Krk

9.      AC  Dujmović – Save Jugo Bujkove 31. ,51000 Rijeka,  – mentor: Mišo Žarković –

 tel: 051 651 066

10.  EEKA uslužni obrt – Baštijanova 36a. 51000 Rijeka –mentor: Branislav Milić – tel: 051 220 401

11.  Megamont – Popovićev Put 2D, 51211 Matulji – mentor: Saša Jakovljević – tel: 051 704 900

12.  Servis Candy – Franje Čandeka bb. 51000 Rijeka – mentor: Ferdo Prodan – tel: 051 644 040

13.  Hotel  Jastreb – Begovo Razdolje, 513115 Mrkopalj – tel: 051 833 161

14.  Hotel Ambasador  – F. Peršića 1., 51410 Opatija – tel: 051 271 222

15.  Elmont – Ružićeva 19., 51000 Rijeka – mentor: Mladen Grubišić –tel: 051 327 142

16.  HEP Elektroprimorje – Cara Emina 2., Rijeka – mentor: Ankica Mogorović – tel: 051 204 218

17.  Elektro AS – Ivana Matrljana 31., 51000 Rijeka – tel: 051 266 555

18.  Montelektro – Vukovarska 21., 51000 Rijeka tel: 051 516 262

19.  Brodogradilište Viktor Lenac –Martinščica bb. 51000 Rijeka – tel: 015 405 555

20.  Elektroinstalater Rotor  Rijeka–Dinka Šimunovića 22., Rijeka – mentor: Slobodan Šimunović – tel: 051 624 4423

21.  Pernat elektro – Vodovodna 4. 51000 Rijeka – mentor: Dalibor Pernat –tel: 051 3775 868

22.  Krijesnica doo – Drenovski put 5. 51000 Rijeka – mentor: Gracijan Šupak – tel: 051 546 010

23.  RB auto doo – Franje Belulovića 2. 51000 Rijeka – mentor:  Robert  Valentić –

 tel: 051 403 560

24.  ARK Mihelić doo –Furićevo 64.  51216 Viškovo – mentor: Marko Praštalo – tel: 051 256 029

25.  Autoservis Nane – Banjol bb. 51280 Rab – mentor: Sanjin Debelić – tel: 051 725 920

26.  Podravina doo – 22 lipnja 16. 51000 Rijeka – mentor:  Zdenko Sabo – tel: 051 255 517

27.  Autoelektrika Sale – Viškovo 69., 51216 Viškovo – mentor: Saša Vukojević – tel: 051 545 836

28.  Autoelektrika Robi – Gornji Sroki 89. 51216 Viškovo – mentor: Robert Milih –

 tel: 051 258 373

29.  Auto Pavlović – Vršđanska cesta 7.  51500 Krk – mentor: Ivan Pavlović – tel: 051 867 377

30.  HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Opatija – M. Tita 73. 51410 Opatija tel: 051 271 222

31.  Tehno - Val doo. –Trg ružmarina 7. 51512 Njivice – tel: 051 841 090

32.  Elektro obrt EL.D  Filipović –Mladenići, Bujki 47.  551216 Viškovo – tel: --

33.  ESA doo. –Rudno 29. 51215 Kastav – tel: 051 257 764

34.  J& Fasch – Krasica 216. 51224 Krasica –tel: 051 766 410

35.  Lemal   doo. – Osječka 74 b. 51000 Rijeka – tel: 051 266 020

36.  Ivan Barković Elektroinstalater -Galovik 10 Brseč, 51417 Mošćenička Draga –

 tel: 051 290 210

37.  Elektroobrt Afrić-  Veli Brgud 51. 51213 Jurdani  – tel: 051 279 672

38.  Elektroinstalater Elektro servis – Vrtače 48. 51216 Marčelji –mentor:  Šime Krapić –

tel: 051 547 511

39.  Elektroservis Rupčić – Zdravka Kučića 52. 51000 Rijeka –mentor: Zoran Rupčić –

tel: 051 450 507

40.  Autokuća Draga doo -Pod Ohrušvom 9C. 51000 Rijeka – tel: 051 458 165

41.  Renault Adria PA –Mihačeva Draga bb. 51000 Rijeka – tel: 051 226 310

42.  Čistoća doo. – Dolac 14 51000 Rijeka - tel: 091 126 6096

43.  EM autoelektrika – M. Jengića 41. 51000 Rijeka -mentor: Simčić -  tel: 051 264 428

44.  PSC Primorje –Martinkovac 143. 51000 Rijeka – tel: 051 624 530

45.  Metal Opatija –Jurdani bb. 51213 Jurdani – mentor: Franković – tel: 051 493 581

46.  DOO Barel Rijeka - Fiorella la Guardie 23. 51000 Rijeka – tel: 051 322 054

47.  ELNET elektroinstalaterski obrt Derossi – Brestoovice 28/II.  51215 Kastav – tel: 051 223 585

48.  Elektroservis  MI - Zdravka Kučića 29. 51000 Rijeka –mentor: Damir Okrugić –

 tel: 091 537 0891

49.  Elektromehanika  –Ladvić 9a.  51260 Crikvenica – mentor: Krmpotić 051 241 394

50.  EREB Export –Kapitanovo 1. 51000 Rijeka – tel: 051 513 753

51.  Euroklima doo –Matije Gupca 3. 51000 Rijeka – tel: 098 305 797

52.  RI klima – Pavlovac 7a. 51419 Opatija -mentor: Šteković R. –tel: 091 520 0375

53.  T-com Rijeka – Ciottina 17a. 51000 Rijeka - Zamet – mentor: Fumić –tel: 051 261 356

54.  Marina Punat doo –Puntica 7. 51521 Punat -  mentor: Polonijo –tel: 051 880 272

55.  Iskon Rijeka – Korzo 11. 51000 Rijeka – tel 099 600 0869

56.  RI EL doo. – Trg Matka Laginje 7. 51215 Kastav – tel: 051 687 214

57.  Ina industrija nafte d.d. -  Urinj bb. 51221 Kostrena – tel: 051 203 011

58.  Penić Predrag –Vodovodna 35b. 51000 Rijeka- menntor: Predrag Penić – tel: 051 213 910

59.  Eta doo. – Ivana Grohovca 7. 51000 Rijeka – tel: 051 335 520

60.  RB matic – Lučići 35. Saršoni – 51216 Viškovo – tel: 051 257 144

61.  Videoton – Pullska 48. 51000 Rijeka – mentor: Željko Šalamon – tel: 051 263 444

62.  Jadranski naftovod  d.d. Omišalj – Kančinar 1. 51513 Omišalj – tel: 051 206 200

63.  Ri TV doo. –Užarska 17. 51000 Rijeka – tel: 051 212 451

64.  Cronex doo. Pazin – Saše Šantela 34. 52000 Pazin – tel: 052 624 444

65.  Gorenje Rijeka – Braće Cetina 4. 51000 Rijeka – tel: 051 261 726

66.  Brodograđevna industrija 3 Maj  Rijeka – Liburnijska 3. 51000 Rijeka – tel: 051 611 111

67.  Ina Industrija nafte Rijeka – Mlaka, Milutina Barača 26. 51000 Rijeka – tel: 051 201 553

68.  Computer  Centar VTC Viškovo – Vozišće 5. 51216 Viškovo – tel: 051 504 170

69.  Netcom doo. – Riva 6. 51000 Rijeka – tel: 051 212 608

70.  Servis TV elektronike – Cernik 198. 51219 Cernik - mentor: Ivan Grubišić – tel: 098 216 866

71.  Elektro Rab doo. –PC Mali Palit 51280 Rab – tel: 051 777 100

72.  RI ing doo. – Josipa Završnika 7. 51000 Rijeka -  tel: 051 341 511

73.  Olicomp doo. – Mate Sušnja 10. 51000 Rijeka – tel: 051 684 100

74.  IPS Kraljevica – Rovina 9. 551262 Kraljevica -mentor: Ranko Domijan – tel: 051 281 148

75.  Vilicus doo. – Riva 6. 51000 Rijeka – tel: 051 337 522

76.  Elektromehanika doo. – Tina Ujevića bb. 51000 Rijeka – tel: 051 665 100

77.  Alius grupa doo. – Gornji Sroki 15. 51216 Viškovo – tel: 051 504 174

78.  Computer centar –Riva Boduli 7a  51000 Rijeka – tel: 051 312 090

79.  Tehničar copy servis doo. – Frana Kurelca 2.  51000 Rijeka –tel: 051 213 314

80.  Kvarner tehnika doo. – Hreljin 208.  51226 Hreljin – tel: 051 503 544

81.  Absolute doo.  – Diračje 147a.  51000 Rijeka – tel: 051 264 159

82.  Velzor doo. – Belići 18b.  51215 Kastav – tel: 051 330 991

83.  Gradsko poglavarstvo Opatija – M. Tita 3. 51410 Opatija - mentor: Slobodan Juračić –

 tel: 098 341 381