Rijeka, 03.05.2013..

 

 

 

Popis firmi, obrta i poduzeća s kojima škola surađuje i gdje bi

„Mehatroničari“ mogli ići na stručnu praksu

 

 

1.      Autohrvatska Krk – zagrebačka bb. 51500 Krk – 051 222 565

2.      CIB Commerce Buzet . Sv. Ivan 1 Buzet – mentor Đani Černeka             tel:052 692 180

3.      Car moto – Osječka 11a, 51000 Rijeka – tel: 051 506 604

4.      AC Dujmović – Save Jugo Bujkove31. 51000 Rijeka – mentor: Mišo Žarković tel: 051 651 066

5.      Megamont – Popovićev put 2D – 512111 Matulji. Mentor: Saša Jakovljević – tel:051 704 900

6.      Brodogradilište Viktor Lenac – Martinščica bb. 51000 Rijeka – tel: 051 405 555

7.      ARK Mihelić doo- Furićevo 64. 51216 Viškovo – mentor: Marko Praštalo  -   tel: 051 256 029

8.      Renault Adria PA – Mihaćeva draga bb. 51000 Rijeka – tel: 051 226 310

9.      PSC Primorje – Martinkovac 143. 51000 Rijeka . tel: 624 530

10.  Marina Punat doo – Puntica 7 51521 Punat – mentor: Polonijo,                     tel: 051 880 272

11.  INA industrija nafte d.d. – Urinj bb. 51 221 Kostrena, tel: 051 203 011

12.  Jadranski naftovod d.d. Omišalj- Kančinar 1. 51513 Omišalj, tel: 051 206 200

13.  Brodograđevna industrija 3 Maj Rijeka – Liburnijska 3. Rijeka –                     tel: 051 611 111

14.  Ina industrija nafte Rijeka – Mlaka – Milutina Barača 26 Rijeka,                     tel: 051 201 553

15.  KBC Rijeka – Krešimirova 42 Rijeka – mentor: Radlović Robi ,                       tel: 051 658 884

 

Osim ovdje navedenih firmi i obrta, učenici ovog zanimanja mogu ići na stručnu praksu u poduzeća i obrte koji se bave servisiranje dizala, pomičnih traka i pomičnih stepenica. Zatim, tokarske, glodačke  i stolarske firme i obrte koje imaju programirano vođenje radnih procesa i CNC strojeve. Pilane također imaju programirano vođenje pojedinih radnih operacija.

 

 

                                                                                                          Voditelj

                                                                                             Marijan Bačić prof.