GEOGRAFIJA HRVATSKE

2.godina

 

 

1.Koliko iznosi površina Hrvatske?

2.Imenuj tri prirodne cjeline Hrvatske?

3.Što je obalno more?

4. Što je hrvatski gorski prag ?

5. Teritorijalno politički ustroj Hrvatske(na koje upravno-teritorijalne jedinice) ?

6.Reljefna obilježja Hrvatske ?

7. Objasni razliku između panonskog i peripanonskog prostora ?

8.Objasni postanak Jadranskog mora ?

9. Nabroj tri osnovna tipa klime u Hrvatskoj ?

10. Koji čimbenici utječu na klimu Hrvatske ?

11. Što je temperaturna inverzija ?

12.Koji su najznačajniji vjetrovi na obali i koje su njihove osobnosti ?

13. Koja su najčešća tla u Hrvatskoj ?

14. Objasni svojstva Jadranskog mora ?

15.Kojim sljevovima pripada teritorij Hrvatske ?

16. Koliko stanovnika živi u Hrvatskoj i kolika je gustoća naseljenosti ?

17. Kakvo kretanje nataliteta bilježi Hrvatska tijekom 20.stoljeća? Koji su uzroci takvog

       kretanja ?

18.Nabroji osnovne tipove seoskih naselja u Hrvatskoj ?

19. Nabroj makroregionalna središta Hrvatske ?

20. Koja su suvremena gospodarska obilježja Hrvatske ?

21. Koja je vodeća poljoprivredna regija u Hrvatskoj i koje su vodeće kulture na tom    području ?

22. Koji su najvažniji energetski potencijali Hrvatske ?

23. Imenuj pet industrijskih regija Hrvatske ?

24. Koje su prednosti riječkog lučkog bazena u odnosu na ostale u jadranskom

      Prostoru ?

25. Koji su prirodni čimbenici utjecali na razvoj turizma u hrvatskoj ?

26. Nabroj nacionalne parkove u Hrvatskoj ?

27. Navedi nekoliko važnijih specijaliziranih agencija koje djeluju pod okriljem UN-a, čija je članica i Republika Hrvatska ?

28. Što je CEFTA ?

29. Kakav je to dalmatinski tip obale?

30. S kojim država Hrvatska graniči na kopnu i moru ?

 

 

 

 

LITERATURA ZA POLAZNIKE :

           

            1.Ante Petričević,Danijel Jukopila:Geografija 2, Profil,2005.

            2.Ines Kozina:Geografija Hrvatske, Školska knjiga,2008.