OPĆA GEOGRAFIJA

1.godina

 

 

 1. Kako se definira geografija ?
 2. Što čini sunčev sustav ikako se zove naša galaksija ?
 3. Kako određujemo točan položaj nekog mjesta na Zemljinoj površini  ?
 4. Što je revolucija, koliko traje i koje su joj posljedice ?
 5. Što je rotacija,koji joj je smjer,a koja najveća posljedica ?
 6. Nabroj toplinske pojase ?
 7. Na koliko je vremenskih zona podijeljena Zemlja i koliko svaka zona obuhvaća stupnjeva geografske širine ?
 8. Što je geografska karta ?
 9. Nabroj matematičke i geografske elemente na geografskoj karti ?
 10. Kojim se metodama na karti prikazuje reljef ?
 11. Nabroj ere geološke prošlosti Zemlje ?
 12. Podjela stijena po postanku ?
 13. Objasni zonalnu građu Zemlje,što je litosfera ?
 14. Litosferne ploče ?
 15.  Što je vulkanizam ?
 16. Što su potresi (hipocentar epicentar) ?
 17. Seizmograf ?
 18. Što je krš ?
 19. Nabroj površinske i podzemne krške oblike ?
 20. objasni razliku između vremena i klime ?
 21. Zašto je troposfera najvažniji dio atmosfere ?
 22. Kako glasi pravilo o raspodjeli temperature i nadmorskoj visini ?
 23. Što je tlak zraka,koliko iznosi normalan i kako se zrak giba ?
 24. Köppenova klasifikacija klima ?
 25. Objasni zastupljenost kopna i mora ?
 26. Gibanja mora su ?
 27. Što razlikuje kriptodepresiju od depresije ?
 28. Što je tlo,nabroj osnovne horizonte ?
 29. Crvenica ?
 30. Melioracija  ?
 31. Što je gustoća naseljenosti ?
 32. Prirodno kretanje stanovništva ?
 33. Što je migracija,nabroj osnovne tipove ?
 34. Depopulacija '
 35. kako se stanovništvo dijeli prema velikim dobnim skupinama ?
 36. Nabroj osnovne rase ljudi ?
 37. koje religije nazivamo svjetskim ?
 38. Stanovništvo se prema dohotku dijeli  ?
 39. Nabroj tri osnovna tipa naselja ?
 40. Što je selo, nabroji osnovne tipove ?
 41. Što je aglomeracija i konurbacija ?
 42. Objasni prirodne čimbenike koji utječu na poljoprivredu ?
 43. Što je marikultura ?
 44. Nabroji neobnovljive i obnovljive izvore energije '
 45. Što je litoralizacija ?
 46. Koji su oblici kopnenog prometa ?
 47. Multimodalni promet ?
 48. Nabroj osnovne tipove turizma ?
 49. Što je globalizacija ?
 50. Imenuj države članice skupine G-7 ?
 51. Europska Unija  (EU) ?

 

 

 

 

LITERATURA ZA POLAZNIKE :

           

            1.Ante Petričević,Danijel Jukopila:Geografija 1,udžbenik geografije za prvi razred strukovnih škola ; Profil,2005.

 

2.Mate Matas, Ines Kozina : Opća geografija,udžbenik iz geografije za 1.razred srednjih strukovnih škola ;Školska knjiga Zagreb, 2007.