Maturanti

 

Home
Elektronički sklopovi
Maturanti
Električne sheme
Photo Gallery
Vijesti i kontakt
Korisni savjeti
Poveznice
Ostali sadržaji
HUSOŠ

 

       Od ove školske godine (2009./2010.) primjenjuje se "Pravilnik o izradbi i odbrani završnoga rada", a prethodni pravilni  "Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita" prestaje važiti, osim za učenike koji su do veljače 2010. stekli uvjete za polaganje mature i završnog ispita.

        Prema pravilniku, naša škola je izradila "Naputak za izradbu o obranu završnog rada" u kojemu je i vremenik izrade. U ovome naputku se nalaze i obrasci koje možete preuzeti  a koji se prilažu u pisanom dijelu izradbe  završnoga rada.

       

    Tema     Tema
01   Sklop za postupno uključivanje sijalica 10   Stroboskop- Prva verzija, Druga verzija - Treća verzija
02   FM prijemnik 11   Regulator brzine istosmjernog motora za napone 5-24 V, 3-4 A
03   Light Show - Prva verzija - Druga verzija 12   Automatski punjač akumulatora
04   Interfon -Prva verzija - Druga verzija 13   Termostat
05   Akustička sklopka 14   NF pojačalo 100 W
06   Stabilizirani ispravljač napona 1,5-30 V, 1A - Prva verzija - Druga verzija 15   NF pojačalo 60 W - Prva verzija - Druga verzija
07   Laboratorijski ispravljač napona 1,5-30 V, 3A 16   NF pojačalo 25 W
08   Detektor metala 17   Nf pojačalo 3 W
09   Trčeće svjetlo    

 

PROVEDBA DRŽAVNE MATURE

1. RODITELJSKI SASTANAK (09.10.2014): Prezentacija i podsjetnik

Home | Elektronički sklopovi | Maturanti | Električne sheme | Photo Gallery | Vijesti i kontakt | Korisni savjeti | Poveznice | Ostali sadržaji | HUSOŠ

Zadnja promjena 10-lis-2014