1. Pritisnite Start

            2. Odaberite Svi programi

            3. Odaberite Poma

            4. Odaberite Komunikacije

            5. Odaberite Mrežne veze

 

 

            Nakon toga će Vam se otvoriti prozor u kojem odaberete „čarobnjak“ za postavljanje nove  Internet konekcije. Pokrenite ga…

 

 

Slijedite ilustrirane upute:

 

 

 

 

 

 

 

U korisničko ime unesite Elektroničku adresu (stavka 3) koja se nalazi na Dokumentu koji ste dobili od Vašeg administratora imenika CARNET-HUSOŠ . U polje lozinka unesite Zaporku koju  ste dobili na istom dokumentu (stavka 4) (pazite na velika i mala slova).

 

 

Ako ste uspješno napravili Vašu konekciju za Internet! Sada je dovoljno pritisnuti povezivanje da bih se vaše računalo spojilo na Internet..

 

 

 

Napomena: Da bih ste se mogli spojiti na Internet potrebno je imati valjanu telefonsku liniju, te ispravno  instalirani modem / isdn uređaj. Ovo ne vrijedi za ADSL Internet!!!