SLANJE I PRIMANJE ELEKTRONIČKE POŠTE

WEBMAIL - i.PERNICA

Svaki korisnik u sustavu HUSOŠ dobiva adresu elektroničke pošte ( e-mail ) u obliku identifikator korisnika u ustanovi @skole.hr, npr. ime.prezime@skole.hr

Da bi se osigurao jednostavan pristup elektroničkoj pošti sa bilo kojeg računala koje ima pristup Internet-u može se koristiti webmail tzv i.PERNICA na web adresi:

webmail.skole.hr

Sučelje za prijavu u i.PERNICU u koje se upisuju HUSOŠ korisnički podaci:

U sustav se prijavljujete unosom Korisničkog imena oblika:
         
ime.prezime@skole.hr     (2. stavka na obrascu - Korisnička oznaka)
           i Zaporke (4. stavka u obrascu - Zaporka).

 

Pristup ovoj elektroničkoj pošti može se konfigurirati i u programima za elektroničku poštu

MS Outlook (Tools -> E-mail Accounts -> View or change existing e-mail accounts -> Change… -> More Settings -> Advanced)

MS Outlook Express (Tools -> Account… -> Mail -> Properties -> Advanced)

VAŽNO: za oba servera (POP3 i SMTP) ukljućiti opciju: This server requires a secure connection (SSL)

 

Mozilla Thunderbird (Tools -> Account Settings -> Outgoing Server SMTP -> Edit)